Projenin Genel Amacı

Dünya sağlık örgütünün verilerine göre Türkiye’de inme, en ölümcül ikinci hastalık olarak sıralanmakta ve aynı zamanda yetişkinlerde görülen nörolojik bozuklukların en önemli nedeni olarak tanımlanmaktadır. İnme hastalığı beyine giden damarların tıkanması ile gelişen iskemik ve beyindeki damarlarının yırtılması ile gelişen hemorajik inmeler olarak ikiye ayrılır. Genel olarak damar tıkanıklığına bağlı inmeler toplam vakaların %85’ini, kanamaya bağlı inmelerse toplam vakaların %15’ini oluşturmaktadır. İskemik inmede hastaya trombolitik tedavi uygulanır ve oluşan kan pıhtısının eritilmesine yönelik ilaçlar verilir, fakat aynı tedavi hemorajik inmede uygulanırsa hastanın ölümüyle sonuçlanır. Hemorajik inme kanamanın boyutuna bağlı olarak ameliyat ile tedavi edilebilir. Bu nedenle inmenin kaynağı tedaviye başlanmadan önce tespit edilmelidir. Buna ek olarak Avrupa İnme Organizasyonuna göre trombolitik tedavi damar tıkanıklığına bağlı olan inmenin oluştuğu andan itibaren 4.5 saat içerisinde uygulanmalıdır. Diğer yandan, iskemik inme hastalıklarında hasta kurtarılsa dahi inme sonrasındaki ilk sene içerinde hastaların %20-30’u hayatını kaybetmekte ve geriye kalan hastaların %40 – 50’si kısmen özürlü olarak hayatlarını sürdürmektedirler. Bu nedenle inme sonrası hızlı tespit hem ölüm oranını düşürmekte hem de hastanın inme sonrasındaki nörolojik problemlerini de minimum düzeye çekmede büyük rol oynar. Türkiye ve dünyada inme çeşitinin tespiti bilgisayarlı tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ile gerçekleştirilmektedir. Bu cihazlar genellikle belirli merkezlerde mevcut olmakla beraber hastanın kafa görüntüsünün alınması ve değerlendirmenin gerçekleşmesi çeşitli faktörlere bağlı olarak yarım saat ila üç saat arasında sürmektedir. Proje kapsamında geliştirilecek cihaz, özellikle ambulanslar veya sağlık ocakları gibi ortamlarda kullanılmaya elverişli portatif yapıda bir beyin kanaması hızlı teşhis cihazıdır. Bu cihazın temel amacı medikal görüntüleme yapmak olmayıp, beyindeki olası kanamaları gerçekleştirilecek mikrodalga ölçümleriyle sayısal olarak belirlemektir. Kanama veya inme ön tanısıyla ambulansa alınan hastada gerçekleştirilecek kısa süreli bir mikrodalga ölçümü sonrasında hastada kanamanın olup olmadığı sayısal olarak belirlenecek ve hastaya trombolit niteliğinde ilaçların verilip verilmeyeceğine kısa sürede karar verilebilecektir. Hızlı teşhis ile inme nedenli ölüm ve hastalıklar önlenecektir.