Projenin Özel Amacı

Günümüzde iskemik inme hastalarının %20 veya %30’u trombolitik tedavi görebilecek durumdayken sadece hastaların %1 ila %8’ine trombolik tedavi uygulanmaktadır. Tedavi uygulanamayışının en büyük nedeni görüntülemenin geç yapılabilmesi olarak bilinmektedir. Bu nedenle, hastane öncesi ambulans içerisinde ya da hastanın inme geçirdiği noktada teşhis konulup profesyonel ekip tarafından tedavi uygulanması tedavi uygulanma süresini en aza indirmek için en uygun yol haritasıdır. Bu amaçla, ambulans ve sağlık ocaklarına yerleştirilebilecek, taşınabilir ve düşük maliyetli bir teşhis cihazına ihtiyaç vardır. Mikrodalga yöntemler iyonize olmayan dalga kullanmaları, küçük boyutlara indirgenebilmeleri, ve düşük maliyetli olmaları nedeniyle bu uygulama için uygun bir tekniktir. Cihazın temel bilimsel dayanak noktasını kanın mikrodalga frekans bölgesinde kafadaki diğer dokulara göre farklılık göstermesi oluşturmaktadır. Bu farklılık esas olarak dielektrik geçirgenlik ve iletkenlik değerlerinin önemli oranda yüksek olması biçiminde özetlenebilir. Bunun sonucu olarak kafanın etrafındaki antenlerden uyarılacak olan mikrodalgalar dokuları içeride bir elektrik alan dağılımı oluşturacaktır. Oluşan bu elektrik alan dağılımı ikincil bir kaynak gibi davranarak saçılan elektrik alan olarak tanımlanan ve kafanın etrafındaki antenler aracılığıyla ölçülen bir yeni bir alan dağılım oluşturur. Beyinde kanamanın olması durumunda ölçülen saçılan elektrik değerleri bu kanamanın varlığını belirlemek amacıyla kullanılabilir. Projenin özel amaçları arasında, * kanama olup olmadığına karar veren algoritmanın oluşturulması, * anten boyut ve performansının optimizasyonu, * optimal uygunlaştırıcı ortamın oluşturulması, * ön testler için kafa fantomunun oluşturulması, * ergonomik, giyilebilir, portatif kask tasarımı bulunmaktadır. Bu proje çerçevesinde mikrodalga teknikler kafa yapısına ve dielektirik özelliklerine göre optimize edilerek karar mekanizması tasarlanacaktır. İstanbul Teknik Universitesi’nde gerçekleştirilecek olan çalışmaların ürüne dönüştürülüp pazarlanması bu projenin hedefleri arasında yer almaktadır. Bu ülkemizin elde etmeyi amaçladığı katma değeri yüksek, Dünya ya pazarlanabilecek, rekabet gücü olan ileri teknoloji teşhis ürünlerinin ve sistemlerinin ilk örneği olacaktır.