Program Hedefleri

Projenin önceliği; “İstanbul da yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kentsel hizmetlerde yenilikçi uygulamaların geliştirilerek hayata geçirilmesinin sağlanması” olarak belirlenmiştir. Önerilen proje, içerdiği mikrodalga araştırma ve anten tasarım yönleri, getireceği katma değer, sahip olduğu yeni ve ileri teknoloji, bilgi yoğunluğu yüksek bir projedir. Mikrodalga teknolojisi son zamanlarda medikal görüntüleme alanında kullanılmakta ve giderek uygulama alanı genişletilmektedir. Mikrodalganın bu alandaki kullanımı ve gereken antenlerin proje kapsamındaki tasarlanması ile cihaz yaygın olarak kullanılabilecek ve uygun maliyetlerle üretilebilecek hale gelecektir. Halen ambülanslar içinde kullanılabilecek bir beyin kanaması erken teşhis teknolojisi ve cihazı bulunmamaktadır. Proje kapsamında geliştirilecek olan cihaz bu konudaki ilk uygulama olacak ve İstanbul da hizmet veren ambülanslarda kullanılacaktır. Bu uygulama ile hem ülkemizin yenilikçi bir teknoloji üretmesi ve İstanbul da bu yenilikçi teknolojinin kullanılması sağlanacaktır. Geliştirilecek olan cihazın acil durum cihazı olarak kullanımının İstanbul halkının yaşam kalitesini yükselteceği açıktır. İstanbul da yaşayan ve herhangi bir şekilde beyin travması geçiren halkın hem daha güvenli hem de risk oranı çok düşük bir şekilde sağlık hizmeti alması sağlanmış olacaktır. Aynı zamanda beyin kanamasına bağlı ölüm oranlarında oluşacak düşme ile toplumun yaşam ve güvenlik kalitesini arttıracaktır.